New

Wednesday, August 24, 2022

विशिष्टीकरण तालिका (GRID) ।। कक्षा ६-८ , कक्षा ९-१० ।। डाउनलाेड गर्नुहाेस् ।

 विशिष्टीकरण तालिका (GRID) कक्षा ६-८ , कक्षा ९-१०  डाउनलाेड गर्नुहाेस् ।

१. विशिश्टिकरण तालिका २०७८ (नमुनाप्रश्न सहित)-कक्षा ६-८ः डाउनलाेड

२. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा विशिस्टीकरण तालिका (Specification Grid) कक्षा १०/ कक्षा -९- २०७८
English 9/10 : डाउनलाेड

नेपाली ९/१०ः डाउनलाेड

सामाजिक अध्ययनः डाउनलाेड

विज्ञान तथा प्रविधिःडाउनलाेड

गणितः डाउनलाेड

३. कक्षा -१० (इच्छाधीन विषयहरु )-२०७६ः डाउनलाेड1 comment:

Post Top Ad

Your Ad Spot